فرماندار شهرستان ملکشاهی :

جلسه فرماندار شهرستان و هلدینگهای بخش کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان

جلسه فرماندار شهرستان و هلدینگهای بخش کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان

فرماندار در این جلسه با اشاره به استعدادهای سرزمینی ملکشاهی در بخش کشاورزی و دامپروری ، اشاره داشتند : ملکشاهی سرزمینی با استعدادهاوظرفیتهای مناسبی می باشد ، که متاسفانه علی رغم نعمت های خدادادی جنگلها ، مراتع ، زمینهای حاصلخیز ، وفور آبهای سطحی و چشمه سارهای فراوان ، مناطق بکر کوهستانی و منبع عظیم آبی همچون سد چم گردلان ، آنطور که باید به نحو احسن بهره برداری نگردیده است ، که با حضور بنیاد مستضعفان در شهرستان جهت توسعه این شهرستان ، با توجه به پتانسیلها و ظرفیتها ، میطلبد تا این بنیاد ضمن تشویق و ترغیب و دعوت از متقاضیان با ارائه آموزش های لازم و کافی  و واگذاری تسهیلات به صورت سهل و آسان در بخشهای مختلف دامپروری و کشاورزی حمایتهای لازم را بعمل آورند .

 فرماندار در این جلسه ابراز داشت : هلدینگهای سرمایه گذار درابتدا ضمن شناسایی استعدادها سرزمینی ملکشاهی اقدام به سرمایه گذاری نمایند ، تا از عملکرد خود نتیجه مطلوبی برای شهرستان به ارمغان بیاورند  ، و در استفاده بهینه از سرمایه های تزریق شده به بخشهای کشاورزی و دامپروری، با اطلاعات کافی ، موجبات توسعه صنعت دامپروری ، کشاورزی ، پرورش آبزیان و گیاهان دارویی که شهرستان در این زمینه ها مستعد می باشد، را به ارمغان بیاورند .

در پایان این جلسه هلدینگ کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان با حضور در مناطق مستعد شهرستان جهت سرمایه گذاری ، از نزدیک بازدید میدانی بعمل اوردند .

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است