معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری

متقاضیان دریافت تسهیلات قبل از دریافت وام اشتغال جهت ایجاد کسب و کار و تولید موفق حتما از طریق آموزش و مشاوره بهره گیری نمایند.

متقاضیان دریافت تسهیلات قبل از دریافت وام اشتغال جهت ایجاد کسب و کار و تولید موفق حتما از طریق آموزش و مشاوره بهره گیری نمایند.

در این جلسه ابتدا جناب آقای تاسمه فرماندار شهرستان ضمن عرض خیر مقدم به گزارش اجمالی از پرداخت تسهیلات در فاز اول اشاره داشتند و بیان داشتند : در دو بخش طرح روستایی و فراگیر بالغ بر 10 میلیارد تومان به متقاضیان در سطح شهرستان پرداخت گردیده ، که باعث اشتغال بیش از 356 نفر با پرداخت این تسهیلات گردیده ، در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر و ارائه گزارش و درخواست متقاضیان و پاسخگویی مدیران کل به متقاضیان تسهیلات ، دکتر درویشی معاون هماهنگی و امور توسعه منابع استانداری برلزوم استفاده ازتمام ظرفیتها و پتانسیل های خوب در سطح شهرستان در بخشهای مختلف میراث فرهنگی ، کشاورزی و صنعت اشاره نمودند و از متقاضیان دریافت تسهیلات  خواستند تا قبل از دریافت این وامهای اشتغالزایی از طریق آموزش و بهره گیری از مشاوره ها جهت استفاده درست از تسهیلات با حمایتهای لازم از طرف کارگروه استانی تاکید کردند و درادامه حاضرین به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطرح شده و بررسی طرح ها پرداختند .

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است