بازدید از نانوایی ها و فروشگاه های عرضه مواد غذایی در سطح شهرستان ملکشاهی
بازدید از نانوایی ها و فروشگاه های عرضه مواد غذایی در سطح شهرستان ملکشاهی

بازدید از نانوایی ها و فروشگاه های عرضه مواد غذایی در سطح شهرستان ملکشاهی

بازدید فرماندار،معاون قضایی دادگستری و سایر اعضای کمیته تنظیم بازار از نانوایی ها و فروشگاه های عرضه مواد غذایی در سطح شهرستان ملکشاهی

بازدید میدانی سرپرست فرمانداری ملکشاهی و مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای از سطح راههای مواصلاتی شهرستان
بازدید میدانی سرپرست فرمانداری ملکشاهی و مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای از سطح راههای مواصلاتی شهرستان

بازدید میدانی سرپرست فرمانداری ملکشاهی و مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای از سطح راههای مواصلاتی شهرستان

بازدید میدانی سرپرست فرمانداری ملکشاهی و مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای از سطح راههای مواصلاتی شهرستان

   نمایش آرشیو اخبار

اینفوگرافیک
نمایش آرشیو اینفوگرافی
آمار بازدید کنندگان
نفر بازدید امروز
نفر بازدید دیروز
نفر بازدید هفته
بازدید ماه گذشته : بازدید کل : بازدید سال گذشته :