بازدید از طرح آبرسانی از سد چم گردلان به شهرهای ارکواز، دلگشاد، مهر و روستاهای مسیر
بازدید از طرح آبرسانی از سد چم گردلان به شهرهای ارکواز، دلگشاد، مهر و روستاهای مسیر

بازدید از طرح آبرسانی از سد چم گردلان به شهرهای ارکواز، دلگشاد، مهر و روستاهای مسیر

بازدید از طرح آبرسانی از سد چم گردلان به شهرهای ارکواز، دلگشاد، مهر و روستاهای مسیر

جلسه فرماندار با نماینده شرکت اسکان بنیاد علوی ،مدیر بنیادعلوی و دانشگاه‌های علوم پزشکی و پیمانکار پروژه‌ بیمارستان شهرستان  ملکشاهی
جلسه فرماندار با نماینده شرکت اسکان بنیاد علوی ،مدیر بنیادعلوی و دانشگاه‌های علوم پزشکی و پیمانکار پروژه‌ بیمارستان شهرستان ملکشاهی

جلسه فرماندار با نماینده شرکت اسکان بنیاد علوی ،مدیر بنیادعلوی و دانشگاه‌های علوم پزشکی و پیمانکار پروژه‌ بیمارستان شهرستان ملکشاهی

محمد تاسمه گفت:باید از همه ظرفیت‌های استانی و ملی به منظور رفع موانع اعتباری پروژه احداث بیمارستان در شهرستان ملکشاهی استفاده کرد.

   نمایش آرشیو اخبار

اینفوگرافیک
نمایش آرشیو اینفوگرافی
آمار بازدید کنندگان
نفر بازدید امروز
نفر بازدید دیروز
نفر بازدید هفته
بازدید ماه گذشته : بازدید کل : بازدید سال گذشته :