معرفی فرماندار

فلاح غلامی

سوابق:

- فرمانده سپاه ناحیه شهرستان ملکشاهی

- مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امیر المومنین (ع) استان ایلام

- فرمانده حوزه مقاومت شهید بهشتی و شهید بسطامی

- مسئول برنامه و بودجه سپاه ناحیه

- مسئول اطلاعات ناحیه و جانشین سپاه ناحیه