فرماندار شهرستان :

بررسی و بازدید میدانی فرماندار و هیئت همراه از ظرفیتهای صنعت و معدن و تجارت شهرستان

بررسی و بازدید میدانی فرماندار و هیئت همراه از ظرفیتهای صنعت و معدن و تجارت شهرستان

محمد تاسمه فرماندار شهرستان در حاشیه این بازدید از رایزنیها با هلدینگ بنیاد مستضعفان کشور جهت اجرای طرح های بزرگ تولیدی و صنعتی خبر داد.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است