فرماندار :

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ملکشاهی

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ملکشاهی

محمد تاسمه فرماندار شهرستان در جلسه فرهنگ عمومی شهرستان فرهنگ را زیر بنای توسعه دانستند و گفتند : نقش فرهنگ در مبارزه با توطئه های دشمنان در همه ابعاد تاثیر گذار است و همه باید در این مسیر به وظایف خود عمل کنند .

 تاسمه با تاکید بر لزوم حمایت از برنامه های فرهنگی گفت : از برنامه های فرهنگی با رویکرد تقویت ارزشها  و بنیان فرهنگ و سنت منطبق با سبک زندگی اسلامی حمایت می شود. و همه مکلف به حمایت و پشتیبانی ازین برنامه ها که موجب ارتقای فرهنگ جامعه می شوند ، هستند .

وی تصمیمات شورای فرهنگ عمومی را برای از بین بردن سنت ها و اداب و رسوم ناروا موثر دانستند. و اظهار داشتند : خروجی این نشستها باید بنایی برای تقویت ارزشها و ترویج فرهنگ اسلامی و الهی در زندگی مردم باشد ، تامردم از مزایای آن بهره مند شوند.

رئیس شورای تامین شهرستان ملکشاهی با توجه به رویداد تاسف انگیزاخیر که باعث داغدار شدن تعدادی از خانوادها و جریح دار شدن عواطف مردم شد ، خاطر نشان کرد  : نیاز هست چنین واقعه تلخی مورد ریشه یابی قرار گیرد، و اقدامات فرهنگی موثر جهت پیشگیری از تکرار چنین جنایتهایی اجرایی گردد .  

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است