گزارش بازدید استاندار از مسیر اربعین؛ جاده شهرستان ملکشاهی

گزارش بازدید استاندار از مسیر اربعین؛ جاده شهرستان ملکشاهی

گزارش بازدید استاندار از مسیر اربعین؛ جاده شهرستان ملکشاهی

در این بازدید ابتدا استاندار محترم استان ایلام جناب آقای دکتر بهرام نیا با هیئت همراه ضمن تشریف به کیلومتر پنج جاده ملکشاهی-ایلام با استقبال فرماندار محترم شهرستان ملکشاهی به صحبت و بررسی در مورد وضعیت پیشرفت جاده در این نقطه و موانع ادامه کار پرداختند و ضمن تاکید بر ادامه کار از مدیرکل راه و شهرسازی خواستند به وضعیت این جاده به صورت فوری رسیدگی نمایند.
در ادامه استاندار با حضور در جاده منطقه پل شکسته از پیشرفت آن محل نیز بازدید کردند و با پیمانکار احداث جاده نیز گفتگویی صمیمانه داشتند و به درخواست های ایشان رسیدگی کردند و تاکید کردند که دولت سیزدهم به وعده های خود پایبند است.
در انتها با مشایعت فرماندار شهرستان از بلوار تازه احداث گنبد پیرمحمد بازدیدی دیگر به عمل آمد و استاندار و هیئت همراه نیز تا شهرستان مهران مشایعت گردیدند.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است