جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان

جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر به ریاست فرماندار تشکیل شد

جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر به ریاست فرماندار تشکیل شد

محمد تاسمه روز یکشنبه در جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان گفت : هر چند شهرستان ملکشاهی به لحاظ مصرف و خرید و فروش مواد مخدر جز شهرستانها به نسبت پاک است اما لازم است جهت جلوگیری و کنترل پدیده شوم اعتیاد و مصرف و خرید و فروش نظارتها از سوی دستگاههای متولی بیشتر شود .

فرماندار ملکشاهی اظهار داشت: با سوداگران و کسانی که در زمینه فروش مواد مخدر در شهرستان فعالیت دارند برابر قانون با جدید تمام برخورد شده و از مراجع محترم قضایی درخواست اشد مجازات برای آنها داریم.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است