نوید حل مشکل اشتغال جوانان؛ بازدید میدانی فرماندار و نمایندگان هلدینگ سرمایه گذاری ایرانیان از محل ساخت نیروگاه خورشیدی