نماینده عالی دولت در شهرستان

سعی شود همه شرایط استاندارد جهت برگزاری به نحو احسن امتحانات در راستای رفاه و آسایش دانش آموزان فراهم گردد.

سعی شود همه شرایط استاندارد جهت برگزاری به نحو احسن امتحانات در راستای رفاه و آسایش دانش آموزان فراهم گردد.

در حاشیه این بازدید ها فرماندار ضمن تشکر از کلیه عوامل برگزار کننده امتحانات ضمن مطلوب ارزیابی کردن روند برگزاری امتحانات بر فراهم نمودن تمامی شرایط مساعد و استاندارد جهت برگزاری امتحانات در فضای سالم رقابتی و ایجاد محیط مناسب ، همراه باسکوت و آرامش بدون دغدغه با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از سوی برگزار کنندگان و ناظران این قبیل آزمونها را خواستار شدند.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است