فرماندارشهرستان

در کنار برطرف کردن مشکلات ترافیکی شهرستان ، بایدبروی مقوله فرهنگ سازی و آموزش نیز کار شود.

در کنار برطرف کردن مشکلات ترافیکی شهرستان ، بایدبروی مقوله فرهنگ سازی و آموزش نیز کار شود.

در این جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید فرماندار با تاکید بر اجرای کامل و دقیق مصوبات و بررسی مسائل و مشکلات حوزه ترافیکی به نقش آموزش و فرهنگ سازی در کنار رفع موانع ترافیک اشاره و گفتند: بی شک برگزاری این جلسات نقش بسزایی در برطرف کردن مشکلات ترافیکی و بهبود رونق عبور و مرور شهری و بین شهری خواهد داشت.

وی همچنین در این جلسه خاطر نشان کرد که : کوتاهی و قصوردررفع موضوعات ترافیکی که ممکن است بعضی ازین مقولات  جنبه حیاتی و بااهمیتی هم داشته باشند، غیر قابل گذشت می باشد. چرا که عدم اجرای یک مصوبه هم موجبات نارضایتی و اعتراض عموم در سطح شهرستان و هم ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری را بهمراه داشته باشد، لذا مدیران دستگاههایی مثل شهرداری ها ، راهداری و حمل و نقل جاده ایی ، راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی شهرستان باید با همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی شهرستان اهتمام جدی درراستای تحقق مصوبات داشته باشند .

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است