کسب رتبه سوم کشوری فرماندار ملکشاهی

کسب رتبه سوم کشو ی فرماندار ملکشاهی

کسب رتبه سوم کشو ی فرماندار ملکشاهی

کسب رتبه سوم کشوری محمد تاسمه فرماندار ملکشاهی در سومین آزمون فرمانداران سراسر کشور که آذرماه سال جاری توسط مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور برگزار گردید.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است