احداث کتابخانه در روستای گند پیرمحمد

احداث کتابخانه در روستای گند پیرمحمد

احداث کتابخانه در روستای گند پیرمحمد

محمد تاسمه گفت کتاب و کتابخوانی ابزار توسعه فرهنگ است و کتابخانه های عمومی می توانند تاثیر مستقیمی بر افزایش آگاهی اجتماعی و توسعه فرهنگی شهرستان داشته باشند در این جلسه مشکلات کتابخانه های موجود در سطح شهرستان بررسی و تصمیماتی برای رفع آنها گرفته شد همچنین در این جلسه با احداث کتابخانه در روستای گنبد پیرمحمد موافقت و کتابخانه در دست احداث شهر ارکواز ملکشاهی نیز به نام کتابخانه دانش نامگذاری شد.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است