فرماندار و رئیس ستاد تنظیم بازارشهرستان

بازدید سرزده فرماندار شهرستان از اصناف و وضعیت بازار شهرستان ملکشاهی

بازدید سرزده فرماندار شهرستان از اصناف و وضعیت بازار شهرستان ملکشاهی

 در این بازدید سرزده فرماندار ، دادستان و اعضا ستاد تنظیم بازار ، فرماندار ضمن گفتگو با شهروندان و صاحبان واحدهای صنفی از نزدیک و به صورت بازدید میدانی در جریان وضعیت بازار در زمینه های گرانفروشی ، درج قیمتها ، رعایت دستور العمل بهداشتی واحدهای صنفی قرار گرفتند و تذکرات لازم در زمینه رعایت کلیه ضوابط و مقررات ودستورالعملها به کلیه واحد هاصنفی  یادآور شدند. در این بازدید سرزده فرماندار ، دادستان و اعضا ستاد تنظیم بازار ، فرماندار ضمن گفتگو با شهروندان و صاحبان واحدهای صنفی از نزدیک و به صورت بازدید میدانی در جریان وضعیت بازار در زمینه های گرانفروشی ، درج قیمتها ، رعایت دستور العمل بهداشتی واحدهای صنفی قرار گرفتند و تذکرات لازم در زمینه رعایت کلیه ضوابط و مقررات ودستورالعملها به کلیه واحد های صنفی  یادآور شدند.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است