احداث پمپاژ های کشاورزی در ملکشاهی

احداث پمپاژ های کشاورزی در ملکشاهی در جهت رونق حوزه کشاورزی

احداث پمپاژ های کشاورزی در ملکشاهی در جهت رونق حوزه کشاورزی

محمد تاسمه افزود : احداث پمپاژ کشاورزی در منطقه معروف با خیره در نزدیکی روستای ملگ آباد با مشارکت جهاد کشاورزی و سپاه ناحیه ملکشاهی از جمله پروژه مهمی بود که زمینه آبی شدن بیش از 150 هکتار از اراضی منطقه  و ایجادد فرصت های اشتغال و تولید را به همراه داشتو

فرماندار ملکشاهی اظهار داشت : احداث پمپاژ کشاورزی در اراضی روستای بوستانه نیزبا مشارکت و همت سپاه ناحیه در سنوات گذشته احداث که زمینه دهها هکتار اراضی آبی را به همراه داشته است .

وی گفت: در حال حاضر دو پروژه مهم احداث پمپاژ کشاورزی در سطح دو رودخانه گنبد و خوشادول در دست احداث است که با بهره برداری از این پروژه ها صدها هکتار از اراضی این روستا از حالت رکود خارج شده و زیر کشت ابی و باغات قرار می گیرد و زمینه کسب و کار و تولید زیر بخش های کشاورزی برای بخش قابل توجهی از جمعیت این مناطق را به همراه خواهد داشت.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است