فرماندار

تاکید فرماندار شهرستان بر افزایش نظارت ها و بازرسی ها مستمراز نانواییهای شهرستان

تاکید فرماندار شهرستان بر افزایش نظارت ها و بازرسی ها مستمراز نانواییهای شهرستان

دراین جلسه فرماندار شهرستان با اشاره و تاکید برلزوم هر چه بیشتر اعضا کارگروه برنظارت بر کیفیت پخت نان در نانواییها و عرضه آن به مردم و جلب رضایت شهروندان شهرستان تاکید نموده و برانسجام و هماهنگی دستگاههای نظارتی نظیر بهداشت و درمان ، صنعت ،معدن و تجارت ، اتاق اصناف  و اتحادیه نانوایان در برخورد با هرگونه تخلفی در حوزه نانواییها که سلامت مردم شهرستان با توجه به اینکه قوت اغلب  مردم را نان تشکیل می دهد خواستار حساسیت و توجه مسئولین به بهداشت و کیفیت نان در سطح نانواییها شدند.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است