فرماندار شهرستان

: قبل از برخورد و اعمال قانون با متخلفان کشتار غیر مجاز دام و طیور از ابزار آموزش خطرهای ذبح غیر مجاز به این افراد در مرحله نخست استفاده شود

: قبل از برخورد و اعمال قانون با متخلفان کشتار غیر مجاز دام و طیور از ابزار آموزش خطرهای ذبح غیر مجاز به این افراد در مرحله نخست استفاده شود

تاسمه درجلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان بیان داشت : همه باید تلاش کنند دغدغه های مردم در زمینه بهداشت و سلامت کاهش یابد و به ارتقا سلامت جامعه توجه و کمک شود. وی ساماندهی کشتار غیر مجاز دام وطیور که از مهمترین چالش اعضا شوراو مردم شهرستان دانستند و گفتند : با توجه به فعالیت حداکثری این صنوف در شهرستان لازم است متولیان امر نظارت و برخورد با متخلفان رویه آموزش و هشدار به خطرات ذبح غیر مجاز در سلامت مردم شهرستان بسترهای ترغیب این صنف به رعایت قانونی کشتار از طریق نظارت بهداشت و از طریق کشتارگاه را فراهم کرد ودر صورت مشاهده تکرار کشتار غیر مجاز پس از آموزش با افراد متخلف طبق قانون برخورد شدید بعمل آید.

 فرماندار در ادامه بر ساماندهی به وضعیت پسماندهای منطقه کاخل تاکید نمودند وگفتند : الحمد الله مدیران ادارات شهرستان بسیار پای کار هستند و با نظارت فرمانداری بی وقفه در حال خدمت و حل مشکلات مردم فهیم شهرستان هستند

در این جلسه مرادی دادستان شهرستان هم ضمن تاکید برارائه آموزشهای لازم به افراد فعال در حوزه دام و طیوربیان داشتند : در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شدیدترین وجه ممکن با افراد متخلف برخورد قانونی خواهد شد وی قوه قضائیه را در کنارمتولیان عضو شورای سلامت وامنیت غذایی دانستند که با هدف مراقبت از سلامت غذایی مردم در صدور حکم و اعمال قانون هیچ گونه تبعیضی قائل نخواهد بود.  

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است